Privacy Policy

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„АЛГАЯ” ООД е юридическо лице, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията,  с ЕИК 207003887, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1415, р-н Витоша, ул. „Къпинка” № 22.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за „АЛГАЯ” ООД. С настоящата политика Ви информираме за това как „АЛГАЯ” ООД събира и използва личните Ви данни и употребява „бисквитки”.


I. ЛИЧНИ ДАННИ    
„АЛГАЯ” ООД събира следните лични данни:
• e-mail /електронна поща/


1.  Правно основание и цел на обработването

Личните Ви данни се обработват на основание съгласие, свободно и изрично дадено от Ваша страна и което можете да оттеглите по всяко време. Целта на обработването е да Ви информираме за готовия ни продукт и за събития, организирани от „АЛГАЯ” ООД.

Съгласието за обработване на лични данни се предоставя свободно от субекта на данните чрез специална форма за съгласие. Вие може по всяко време да оттеглите своето съгласие като изпратите съобщение със свободен текст до: vodoraslo2@gmail.com


2. Получатели на лични данни

Трети страни, с които споделяме Вашата информация, са контрагенти, с които имаме сключени договори за ползване на облачни услуги.

3.Източници на лични данни

„АЛГАЯ” ООД получава лични данни пряко от Вас чрез попълване на контактната форма на сайта ни.  

4. Вашите права

1.    Право на достъп
2.    Право на коригиране
3.  Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”)
4.  Право на ограничаване на обработването
5.  Право на преносимост на данните
6.  Право на възражение
7.  Право на оттегяне на съгласието за обработване на лични данни
8. Право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

5. Прилагане на автоматизирано вземане на решения

„АЛГАЯ” ООД не прилага в своята дейност автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по смисъла на чл. 22 от Общия регламент относно защита на личните данни.

6. Срок за съхранение

Всички лични данни по условие се съхраняват за неограничено време в Google Drive, като „АЛГАЯ” ООД се ангажира чрез ръчна операция да ограничава този срок до 2 календарни години във връзка с принципа за ограничение на съхранението според необходимостта.

По всяко време може да оттеглите Вашето съгласие и „АЛГАЯ” ООД ще изтрие Вашите лични данни.


II. БИСКВИТКИ

Сайтът на „АЛГАЯ” ООД използва „бисквитки“. „Бисквитката” е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузърът поисква страница от сървъра. „Бисквитките“ по никакъв начин не вредят на Вашето устройство.

1. Видове „бисквитки”

В зависимост от предназначението и целите „бисквитките” могат да се използват за правилно функциониране на интернет сайт, подобряване на неговите функционалности, персонализиране на услугите, достъпни на интернет сайта, анализиране на поведението на потребителите (лицата, които посещават сайта), вкл. и с цел директен маркетинг и реклама.
От друга страна, има различни видове „бисквитки” според продължителността на живот - сесийни и постоянни „бисквитки”. Сесийните „бисквитки” нямат дата или период на валидност, действието им приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта.  Сесийните „бисквитки” съхраняват само информация за това, което потребителят прави по време на една сесия на достъп до уебсайта.  Постоянните „бисквитки” остават запаметени на Вашето устройство за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките Ви да бъдат „запомнени“, когато посетите отново сайта.
„Бисквитките“ са на „първи” и на „трети страни” според домейна, към който принадлежат.

2. Нашият интернет сайт използва следните видове „бисквитки”

Нашият сайт използва единствено статистически „бисквитки” (analytics cookies). Нашият сайт не използва необходими „бисквитки” (necessary cookies), рекламни „бисквитки” (advertising cookies), функционални бисквитки (preference cookies).


2.1. „БИСКВИТКИ” НА GOOGLE ANALYTICS
„Бисквитки” на Google Analytics ни помагат да разберем поведението на нашите посетители и използването на уеб сайта по агрегиран начин. Например, може да използваме тези бисквитки, за да разберем как посетителите използват нашия уеб сайт. Това означава, че можем да разберем какво работи и какво не работи, като това ни позволява непрекъснато да подобряваме уеб сайта и да измерваме колко са ефективни нашите реклами и комуникации.
Използваме бисквитки на Google Analytics, за да получаваме цялостна представа за навиците и обема на посетителите и да помогнем за подобряването на общото изживяване на нашия уеб сайт.
За повече информация: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

2.2. „БИСКВИТКИ” НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Уеб сайтът разрешава „бисквитки” на социални мрежи на трети страни (напр. Facebook). Това позволява на потребителя да споделя съдържание от уеб сайта в социални мрежи. Тези трети страни могат да използват „бисквитки” за свои собствени цели. „АЛГАЯ” ООД няма влияние върху начина, по който тези социални мрежи използват Вашите данни. За повече информация относно „бисквитките”, зададени от социалните мрежи, моля, направете справка с техните собствени политики за поверителност и за бисквитките.

3. Съобщение за използването на „бисквитки”
Необходимо  ни е Вашето съгласие за използване на „бисквитките”, което вие може да предоставите при влизане в сайта.

4. Как да управлявате и изтривате „бисквитките”
4.1. Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки”
1.    Internet Explorer - можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;
2.     Firefox - можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;
3.    Chrome - можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.

Блокирането на всички „бисквитки” ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове.

4.2. Можете да изтриете „бисквитки”, които вече се съхраняват в компютъра ви:
    
1.  Internet Explorer - трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук http://support.microsoft.com/kb/278835);
2. Firefox - можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;
3. Chrome - можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”

Изтриването на „бисквитките” ще има отрицателно влияние върху използваемостта на сайта.

„АЛГАЯ” ООД си запазва правото да променя Политиката за поверителност. Всички бъдещи промени ще бъдат публикувани на нашата уеб страница.

Настоящата Политика е приета на 18.10.2022 г.

 • Denis Ivanov

  Founder & CEO
  Background in designing public buildings and spaces, Denis combines his expertise in construction management and technology to lead VODORASLO towards algae and seaweed-based innovative solutions.
 • Monika Dimitrova |

  Co-Founder
  Monika brings her vast experience in economics and innovation management to drive the company's growth and strategic direction. She developes the customer and partners network.
 • Vladislav Nosikov

  Strategic Marketing Advisor
  Background in economics and international management, Vladislav, leverages his experience in the startup ecosystem to enhance VODORASLO's market presence and customer engagement.
 • Gergana Marinova

  Biology and R&D Lead
  Leading the biology team, Gergana's expertise in algae cultivation and her role as a lab assistant at BAS underpin the scientific research and development of VODORASLO's's eco-friendly solutions.
 • Yordan Georgiev

  Biology and R&D Assistaint
  His skills in algology and mycology, supported by a rich internship experience in cytotoxicity and signal transduction, are crucial for the development of VODORASLO's algae-based products.
1 of 5
1 of 14