Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„АЛГАЯ” ООД е юридическо лице, вписано в Търговския регистър, водено от Агенцията по вписванията, с ЕИК 207003887, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1415, р-н Витоша, ул. „Къпинка” № 22.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за „АЛГАЯ” ООД. Сs политика Ви информираме за това как „АЛГАЯ” ООД събира и използва личните Ви данни и използва „бисквитки”.


I. ЛИЧНИ ДАННИ
„АЛГАЯ” ООД събира следните лични данни:
• e-mail /електронна поща/


1. Правно основание и цел на обработката

Личните Ви данни се обработват на основание съгласие, свободно и изрично дадено от Вашата страна и което можете да оттеглите по всяко време. Цялата обработка е да Ви информираме за готови продукти и за събития, организирани от „АЛГАЯ” ООД.

Съгласието за обработка на лични данни се предоставя свободно от субекта на данните чрез специална форма за съгласие. Можете по всяко време да получите своето съгласие, като изпратите съобщение със свободен текст до: vodoraslo2@gmail.com


2. Получатели на лични данни

Трети страни, с които споделяме Вашата информация, с контрагенти, с които имаме сключени договори за ползване на облачни услуги.

3.Източници на лични данни

„АЛГАЯ” ООД получава лични данни директно от Вас чрез попълване на контактната форма на сайта ни.

4. Вашите права

1. Право на достъп
2. Право на коригиране
3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”)
4. Право на ограничаване на обработката
5. Право на преносимост на данните
6. Право на възражение
7. Право на оттегяне на съгласието за обработка на лични данни
8. Право на подаване на жалба към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

5. Прилагане на автоматизирано вземане на решения

„АЛГАЯ” ООД не прилага в своята дейност автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по смисъла на чл. 22 от Общия регламент относно защитата на личните данни.

6. Срок за съхранение

Всички лични данни при условие се съхраняват за неограничено време в Google Drive, като „АЛГАЯ” ООД се използва чрез ръчна операция за ограничаване на този срок до 2 календарни години във връзка с принципа за ограничение на съхранението според необходимостта.

По всяко време можете да получите Вашето съгласие и „АЛГАЯ” ООД ще изтрие Вашите лични данни.


II. БИСКВИТКИ

Сайтът на „АЛГАЯ” ООД използва „бисквитки“. „Бисквитката” е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървъра към уеб браузъра и се запазва от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузърът търси страница от сървъра. „Бисквитките“ по никакъв начин не вредят на Вашето устройство.

1. Видове „бисквитки”

В зависимост от предназначението и целите „бисквитките” могат да се използват за правилно функциониране на интернет сайта, подобряване на неговата функционалност, персонализиране на услугите, достъп до интернет сайта, анализиране на поведението на потребителите (лица, ползване на сайт), вкл. и с цел директен маркетинг и реклама.
От друга страна, има различни видове „бисквитки” спрямо практиката на живота - сесийни и постоянни „бисквитки”. Сесийните „бисквитки” нямат данни или период на валидност, действието им се включва, когато затворите браузъра или излезете от сайта. Сесийните „бисквитки” съхраняват само информация за това, която потребителят прави по време на една сесия за достъп до сайта. Постоянните „бисквитки” остават запаметени на Вашето устройство за определен период от време след включването на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките Ви да бъдат „запомнени”, когато посетите отново сайта.
„Бисквитките“ са на „първи“ и на „трети страни“ според домейна, към който принадлежат.

2. Нашият интернет сайт използва следните „бисквитки“

Нашият сайт използва единствено статистически „бисквитки” (аналитични бисквитки). Нашият сайт не използва необходимите „бисквитки” (необходими бисквитки), рекламни „бисквитки” (рекламни бисквитки), функционални бисквитки (бисквитки с предпочитание).


2.1. „БИСКВИТКИ” НА GOOGLE ANALYTICS
„Бисквитките” на Google Analytics не помагат да разберем поведението на нашите посетители и използването на уеб сайта по агрегиран начин. Например, можете да използвате тези бисквитки, за да разберете как посетителите използват нашия уеб сайт. Това означава, че можем да разберем какво работи и какво не работи, като това не позволява да поддържаме уеб сайта и да измерваме колко са ефективните ни реклами и комуникации.
Използваме бисквитки на Google Analytics, за да получим цялостна представа за навиците и много посетители и да помогнем за подобряването на цялостното изживяване на нашия уеб сайт.
За повече информация: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

2.2. „БИСКВИТКИ” НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Уеб сайтът разрешава „бисквитки” в социалните мрежи на трети страни (напр. Facebook). Това позволява на потребителя да споделя съдържание от уеб сайта в социални мрежи. Тези трети страни могат да използват „бисквитки” за своите собствени цели. „АЛГАЯ” ООД няма влияние върху начина, по който тези социални мрежи използват Вашите данни. За повече информация „бисквитките”, относно успехи от социалните мрежи, моля, направете справка с техните собствени политики за поверителността и за бисквитките.

3. Съобщение за комбинация на „бисквитки”
Не е необходимо Вашето съгласие за използване на „бисквитките”, което вие можете да предоставите при влизане в сайта.

4. Как да управлявате и изтривате „бисквитките”
4.1. Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки”
1. Internet Explorer - можете да блокирате бисквитки, като използвате наличните настройки за боравене с надхвърляне, като изобразите „Инструменти (Инструменти)“, „Опции за интернет (Интернет опции)“, „Поверителност (Поверителност)“ и след това „Разширени (Специални) ”;
2. Firefox - можете да блокирате всички бисквитки, като изберете „Инструменти“, „Опции“, „Поверителност“, избирайки „Използване на персонализирани настройки за историята (Използвайте персонализирани настройки за историята)“ от изпускащото меню и като промените отметката на „Приемане на бисквитки от sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;
3. Chrome - можете да блокирате всички бисквитки, като влезете в менюто „Персонализиране и контрол (Персонализиране и контрол)“ и изобразете „Настройки (Настройки)“, „Показване на разширени настройки (Покажи специализирани настройки)“ и „Настройки на съдържанието (Настройки на съдържанието) ” и след това изберете „Блокиране на задаването на всякакви данни от сайтове (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието „Бисквитки (Бисквитки)”.

Блокирането на всички „бисквитки” ще има отрицателно въздействие върху използването на много сайтове.

4.2. Можете да изтриете „бисквитки”, които вече се съхраняват в компютъра ви:

1. Internet Explorer - трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук http://support.microsoft.com/kb/278835);
2. Firefox - можете да изтеглите бисквитки, като изберете „Инструменти“, „Опции“ и „Поверителност“, след това изберете „Използване на персонализирани настройки за хронологията (Използване на персонализирани настройки за цялата история)“, и натиснете „Покажи бисквитки“ (Покажи бисквитки) и след това ще напишете „Премахни всички бисквитки“;
3. Chrome - можете да изтеглите всички бисквитки, като влезете в менюто „Персонализиране и контрол (Персонализиране и контрол)“ и натиснете „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Изчистване на данните за сърфиране“, след това изберете „ Изтриване на бисквитки и други данни за сайтове и добавки (Изтрий бисквитки и всички други плъгини и тези на сайта)“ преди да напишете „Изчистване на данните за сърфирането“.

Изтриването на „бисквитките” ще има отрицателно въздействие върху използването на сайта.

„АЛГАЯ” ООД си запазва правото да променя Политиката за поверителност. Всички бъдещи промени ще бъдат публикувани на нашата уеб страница.

Настоящата Политика е приета на 18.10.2022 г.

 • Денис Иванов |

  Основател и CEO
  Архитект с опит в проектирането на обществени сгради и пространства, Денис съчетава своя опит в управлението на строителството и технологиите, за да поведе VODORASLO към иновативни решения, базирани на водорасли.
 • Моника Димитрова |

  Съосновател
  Моника има богат опит в икономиката и управлението на иновациите, за да стимулира растежа и стратегическата посока на компанията. Тя развива мрежата от клиенти и партньори.
 • Владислав Носиков

  Съветник и стратегически маркетинг
  С опит в областта на икономиката и международния мениджмънт, Владислав използва своя опит в стартъп екосистемата, за да подобри пазарното присъствие на VODORASLO и ангажираността на клиентите с бранда.
 • Гергана Маринова

  Основен Биолог
  Водейки биологичните дейности, опитът на Гергана в култивирането на водорасли и нейната роля като лаборант в БАН са в основата на научните изследвания и разработването на екологични решения на VODORASLO.
 • Йордан Георгиев

  Асистент Биолог
  Неговите умения в алгологията и микологията, подкрепени от богат стажантски опит в цитотоксичността и сигналната трансдукция, са от фундаментално значение за разработването на продуктите на базата на водорасли на VODORASLO.
1 на 5
1 на 14