Медиен пакет

 • Денис Иванов |

  Основател и CEO
  Архитект с опит в проектирането на обществени сгради и пространства, Денис съчетава своя опит в управлението на строителството и технологиите, за да поведе VODORASLO към иновативни решения, базирани на водорасли.
 • Моника Димитрова |

  Съосновател
  Моника има богат опит в икономиката и управлението на иновациите, за да стимулира растежа и стратегическата посока на компанията. Тя развива мрежата от клиенти и партньори.
 • Владислав Носиков

  Съветник и стратегически маркетинг
  С опит в областта на икономиката и международния мениджмънт, Владислав използва своя опит в стартъп екосистемата, за да подобри пазарното присъствие на VODORASLO и ангажираността на клиентите с бранда.
 • Гергана Маринова

  Основен Биолог
  Водейки биологичните дейности, опитът на Гергана в култивирането на водорасли и нейната роля като лаборант в БАН са в основата на научните изследвания и разработването на екологични решения на VODORASLO.
 • Йордан Георгиев

  Асистент Биолог
  Неговите умения в алгологията и микологията, подкрепени от богат стажантски опит в цитотоксичността и сигналната трансдукция, са от фундаментално значение за разработването на продуктите на базата на водорасли на VODORASLO.
1 на 5
1 на 14