Медиен пакет и Лого

VODORASLO logo white - PNG

VODORASLO logo white - EPS

VODORASLO logo white - ai.

VODORASLO logo black - PNG

VODORASLO logo black - EPS

VODORASLO logo black - ai.

VODORASLO® като бранд

“VODORASLO” е една дума, изписана само с главни букви. Ще го оценим, ако го вземете предвид, когато използвате VODORASLO® във вашите публикации.

“АЛГАЯ ООД.” е регистрираното дружество, държащо пълните права върху името VODORASLO®

VODORASLO® е регистрирана търговска марка и трябва да бъде винаги изписвано със символа R (®).

Продуктови и екипни снимки