15 Декември 2023 8 минути четене

5 причини, защо качеството на въздуха вкъщи е актуално днес

5 причини, защо качеството на въздуха вкъщи е актуално днес

Въздухът е от съществено значение за нашето здраве. В последно време настъпиха значителни промени в начина на живот и работните навици на хората. Строителните техники, вентилационното оборудване и почистващите препарати променят драстично качеството на въздуха, който дишаме.

По данни на Световната здравна организация (СЗО), хората прекарват 90% от времето си на закрито и често пъти въздухът в помещенията е поне два пъти по-замърсен от този навън.

Качеството на въздуха в помещенията в нашия дом вероятно е един от най-важните въпроси, свързани с качеството на живот. По данни на СЗО замърсяването на въздуха в домакинствата е причина за 3,8 милиона преждевременни смъртни случая годишно. Всяка концентрация на фини прахови частици в помещенията оказва вредно въздействие на човешкия организъм.

Краткосрочните последици от излагането на въздействието на финни прахови частици включва: дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, гадене и алергични реакции. Възможни са и по-сериозни последствия като сърдечни заболявания, астма и рак.

В последно време настъпиха значителни промени в начина на живот и работните навици. Строителните техники, вентилационното оборудване и почистващите препарати се промениха драстично.

Защо качеството на въздуха в помещенията е толкова актуално днес?

1. Населението в световен мащаб стои вкъщи

Преходът от общество, основано на селското стопанство и производството, към общество, в което преобладават информационните технологии и услуги, означава, че прекарваме много повече време на закрито. В общи линии, ние се преместихме от фермата в офиса или хоум офиса.

В тази среда на закрито сме изложени от една страна на замърсители, които се съдържат във атмосферния въздух (всеки път, когато отворим врата или прозорец), но също така и на много повече замърсители, характерни за средата на закрито. Това са алергени като прах, пърхот от домашни любимци и плесени, частици, отделяни от огъня на дърва, готвенето, свещите, и химикали, отделяни от подови настилки, мебели, бои и уреди.

2. Ера на пандемиите

Няма съмнение, че Covid-19 насочи вниманието ни към качеството на въздуха в затворени помещения, но според експертите Covid-19 не е единствената пандемия, на която ще станем свидетели. Именно пренасянето по въздушен път ни накара да променим начина, по който мислим за въздуха в помещенията. Болестите, които се разпространяват ефективно по въздушно-капков път (например туберкулоза, морбили, варицела), са много заразни, тъй като могат бързо да достигнат и да заразят много хора за кратък период от време.

3. Домовете ни са станали по-изолирани

Усилията да се направят домовете херметични, за да се подобри енергийната ефективност, доведоха до създаването на сгради с намалена степен на вентилация, което води до натрупване на замърсители в помещенията до вредни нива. Няма съмнение, че осъзнаването на разходите за енергия се е отразило на качеството на въздуха в помещенията.

Работното място също се е променило, като компютрите, принтерите, факсовете и копирните машини са потенциални източници на вредни ЛОС (летливи органични съединения). . Наличието на компютри и принтери в дома - сега, когато домовете ни все повече се превръщат и в наши офиси - добавя още един източник на потенциални вредни емисии на ЛОС.

4. Нарастваща честота на астмата

Според статистиката на Евростат до 20 % от европейците страдат от астма, дължаща се на вещества, вдишвани в затворени помещения, и броят им се увеличава. Според проучване от 2019 г. до 66 000 нови случая на детска астма в ЕС биха могли да бъдат предотвратени всяка година, ако европейските държави спазват насоките на СЗО за качеството на въздуха по отношение на праховите частици (PM2,5).

5. Полен

Поленът е фин прах, произвеждан като част от репродуктивен цикъл на много видове растения. През годината се наблюдават три големи пика в производството на цветен прашец. Някои видове полени, тези с малък диаметър, могат да навлязат дълбоко в белите дробове и да предизвикат дразнене дори при хора, които нямат алергии. Високите концентрации на прашец във въздуха могат да се разпространят на километри, дори на закрито.

Промяната в концентрациите на въглероден диоксид от 280 ppm в прединдустриалната епоха до днешните концентрации от над 400 ppm е довела до съответно удвояване на производството на полени.


Като се има предвид цялото време, което прекарвате в дома си, няма причина да не инвестирате в осигуряването на добро качество на въздуха в помещенията. Можете да научите повече за VODORADSLO и неговите ползи за подобряване на въздуха в помещенията.